X

OP. DR. BÜLENT ARICI

OP. DR. BÜLENT ARICI

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Ondört yıllık hekimlik dönemim sürecinde endoskopik cerrahi, histereskopik cerrahi, pelvik taban cerrahisi, genital estetik cerrahi ve idrar kaçırma ameliyatlarına ilgi duydum ve bu alanlarda kendimi geliştirdim. 2008 yılı Ağustos ayında Hindistan Yeni Delhi’ de Tigo Üniversitesi’ne bağlı Laparoscopy Hospital’da Diploma In Minimal Access Surgery kursuna katıldım. Bir ay boyunca Pof. Dr. R.K. Mishra koordinatörlüğünde teorik, pratik ve canlı hayvan üzerinde laparoskopi ve histereskopi eğitimi aldım. 2013 yılından itibaren Dr. Osman Temizkan ile birlikte Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Laparoskopi ve Histereskopi biriminde, ileri düzey laparoskopik onkolojik cerrahi, histereskopik cerrahi ve derin endometriozis ameliyatlarını başarı ile yaptık. Ayrıca bu alanda kliniğimizde asistan eğitimi vererek laparoskopi ve histereskopi alanında deneyimli hekimler yetiştirdik. 2010 yılı Eylül ayında Barcelona, Sant Joan de Deu Üniversite Hastanesi’ nde Prof. Dr. Luis Amat’ ın yönetiminde pelvik taban cerrahis , genital estetik cerrahi ve idrar kaçırma cerrahisi alanlarında teorik ve pratik eğitim aldım. 2014 yılından itibaren Dr. Osman Temizkan ile birlikte Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ürojinekoloji polikliniği ve ürodinami ünitelerini kurarak, organ sarkması ameliyatları, mesh ile vajinal ön duvar onarımı, saksospinöz fiksasyon, TOT, TVT, mini-sling operasyonlarını ve genital estetik operasyonlarını başarı ile yaptık. Ayrıca bu alanda kliniğimizde asistan eğitimi vererek genital estetik ve idarar kaçırma ameliyatları alanında deneyimli hekimler yetiştirdik. Öğrenmeyi, yenilikleri takip etmeyi, kendimi geliştirmeyi ve bildiklerimi başkalarına aktarmayı seviyorum, bunu yaparken mutlu oluyorum.UZMANLIK ALANLARIM:

* İLERİ DÜZEY ENDOSKOPİK CERRAHİ:
  Jinekolojik onkoloji, derin endometriozis, kronik pelvik ağrı 
* LAPAROSKOPİK CERRAHİ:
Histerektomi, miyomektomi, sakrokolpopeksi, kistektomi 
* HİSTERESKOPİK CERRAHİ:
Adhezyolizis, polipektomi, mİyomektomi, septum rezeksiyonu
* PELVİK TABAN CERRAHİSİ:
Sakrokolpopeksi, sakrospinoz fiksasyon, meş cerrahisi
* GENİTAL ESTETİK CERRAHİSİ:
Labioplasti, vajinoplasti, perinoplasti, genital bölge beyazlatma
* İDRAR KAÇIRMA CERRAHİSİ:
TOT, TVT, mini – sling, mesh ile vajina ön ve arka duvar onarımı
* GEBELİK TAKİBİ ve DOĞUM

 

 

OKULLAR_ EĞİTİMLER

İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi – KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ASİSTANI, 2004 - 2009

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - TIP FAKÜLTESİ EĞİTİMİ, 1997 – 2003

 

DENEYİMLER

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İstanbul 2010-2012)

Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İstanbul 2012-2013)

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İstanbul 2013 - 2017)

Acıbadem Altunizade Hastanesi ( İstanbul 2017-2020 )

Klinik İyilik Güzellik Nişantaşı  (2020 - HALEN)

YAYINLAR

1. Influence of Placental Cord Drainage in Management of the Third Stage of Labor: A Multicenter Randomized Controlled Study. American Journal of Perinatology, 2015

2. A case of parasitic myoma 4 years after laparoscopic myomectomy. Journal of Minimal Access Surgery, 2014

3. Endometriyum Kanserinde Preoperatif Serum CA-125 Değerlerinin Prognozla İlişkisi. Sisli Etfal Hastanesi Tip Bulteni, 2014

4. Kliniğimizde opere olan tuboovarian abse olgularının retrospektif analizi. Yeni Tıp Dergisi, 2013

5. Endometriyal poliplerde sayı, çap ve lokalizasyonun; Laboratuvar, klinik ve histopatolojik bulgularla ilişkisi. Gaziantep Tip Dergisi, 2012

6. Detection of Thyroid Dysfunction in Early Pregnancy. Gazi Medical Journal, 2012

7. Servikal Sitolojik Anormallikleri Olan Hastaların Oral Sitolojik Anormalliklerinin Sıklığı 12. Uludağ Jinekoloji

8. Kliniğimizde Son 18 Aylık Tubaovaryan Apse Tedavisinde Laparaskopi Deneyimlerimiz. 12. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 2015

9. Sezaryen Sırasında Peritoneal Kavitenin Salin İle İrrigasyonunun Maternal Morbidite Ve Gastrointestinal Sistem Üzerine Etkisi 12. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 2015

10. Parasitic Myoma After Laparoscopic Myomectomy. X. Turkish German Gynecology Congress, 2014